Matteus 18:15

Om din broder har gjort något orätt mot dig, så gå till honom enskilt och påpeka hans fel. Om han lyssnar på dig och bekänner har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte gör det, så ta med dig en eller två personer och försök att tillsammans med dem få honom på bättre tankar. Om han fortfarande vägrar att lyssna ska du ta upp fallet i församlingen. Och om församlingen ger dig rätt, men han inte vill acceptera det, så behandla honom som gudlös och otroende. Och jag säger er: vad ni binder på jorden är bundet i himlen, och vad ni löser på jorden är löst i himlen. Jag säger er också detta: om två av er kommer överens om att be om något här på jorden, så ska min Far i himlen göra det för er. För där två eller tre samlas därför att de tillhör mig, där ska jag vara med dem.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *