Jesus återkommer 2018 profetia.

Det finns en profetia om att Jesus kommer att komma tillbaka 2018. Den bygger på iden att Jesus skulle komma tillbaka en generation efter att Israel blev en nation.

Israel blev en nation 1948. Fikonträdet ska vara en liknelse av Israel.

Så säger HERREN, Israels Gud: Såsom man med välbehag ser på de goda fikonen, så vill jag med välbehag se till de bortförda av Juda, dem som jag från denna plats har sänt bort till kaldéernas land.  Jeremia 24:5 Bibeln 1917

Vad jag förstår så är när fikonträdet börjar att få save och löven spricker ut tolkat som betyda när Israel blir en nation dvs 1948.

32 Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att sommaren är nära.

33 Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren.

34 Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker.

                                                                                 Matt 24:32-34 Bibeln 1917.

Det står alltså att detta släkte inte skall förgås förrän allt detta skett.

Bibeln har olika definition av hur lång en generation är. Gen 6:3 säger 120 år. Psalm 90:10 säger 70 eller max 80 år.  1948 + 70 år är 2017.

Mer info här: “BIBLE PROPHECY FOR 2017 – WHAT WILL HAPPEN NEXT?

Print Friendly, PDF & Email

1 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *