Bön

Mt 21:22 And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. 6. Men du, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och b...